Tag Archives: request

Session Tracking ve Cookie

Bilal Koçoğlu/ Ağustos 16, 2018/ Servlet

Session Tracking ve Cookie(Oturum Takibi ve Çerezler)     Session Tracking ve Cookie başlığı altında Session, Tracking ve Cookie terimlerini ayrı ayrı inceleyeceğiz. Oturum(session) sadece belirli bir zaman aralığı anlamına gelir. Oturum izleme (session tracking) kullanıcının durumunu(verilerini) korumanın bir

Read More