Tag Archives: JSP Dersleri

JSTL – Formatting

Bilal Koçoğlu/ Mart 30, 2019/ JSP

JSTL(Java Standart Tag Library) Formatting Tags Merhaba, önceki JSTL derslerimizde JSTL’in ne olduğundan, core ve function etiketlerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde ise formatting etiketlerinin neler olduğunu nasıl kullanıldıklarını inceleyeceğiz. Öncelikle JSP sayfanıza JSTL Formatting etiketlerini dahil etmek için; <%@ taglib uri=“http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt” prefix=“fmt”  %>

Read More

JSTL – Functions

Bilal Koçoğlu/ Mart 24, 2019/ JSP

JSTL(Java Standard Tag Library) Function Tags Merhaba arkadaşlar, bir önceki dersimizde JSTL’in ne olduğundan ve içinde barındırdığı etiketlerin kategorilerinden bahsedip core etiketlerini incelemiştik. Şimdi ise bu kategorilerden bir diğeri olan function etiketlerini inceleyip nasıl kullanıldıklarını beraber öğreneceğiz. JSTL’de

Read More

JSTL Nedir ?

Bilal Koçoğlu/ Mart 13, 2019/ JSP

JSTL (JSP Standard Tag Library) Nedir ? JSTL Nedir ? JSTL(JSP Standart Tag Library), JSP projelerini geliştirmemizi kolaylaştıracak tagları içinde barındıran olmazsa olmaz bir kütüphanedir. Şimdi avantajlarından bahsedip, bu kütüphane içindeki çoğu etiketin nasıl kullanıldığını örnek kısa kodlar

Read More

JSP’de MVC Mimarisi

Bilal Koçoğlu/ Mart 6, 2019/ JSP

JSP’de MVC(Model-View-Controller) Mimarisi Merhaba arkadaşlar bu derste öğrendiğimiz teknolojileri kullanarak MVC(model-view-controller) mimarisine uygun bir web projesi nasıl olur, nelere dikkat etmemiz gerekir bunlardan bahsedeceğiz. Ardından örnekle konuyu pekiştireceğiz. Tabi hepsinden önce MVC yapısına göz atıp kavramamız önemli. Daha

Read More

JSP Action Tags – Bean

Bilal Koçoğlu/ Şubat 23, 2019/ JSP

JSP Action Tags(Bean) Merhaba arkadaşlar bean etiketlerinin kullanımına başlamadan önce bean sınıfları nedir, nerelerde, nasıl kullanabiliriz bunlardan bahsetmek istiyorum. Önceklikle bir bean sınıfında bulunması gereken özellikleri sıralayalım. Parametre almayan(no args) bir yapıcı methoda(constructor) sahip olmalıdır. Serializable arabirimizi uygulamalıdır.

Read More

JSP Exception Handling

Bilal Koçoğlu/ Ocak 30, 2019/ JSP

JSP Exception Handling(Hata İşleme) Merhaba arkadaşlar. Bu derste jsp sayfalarında oluşabilecek bir hatanın nasıl yakalanıp işlenebileceğine bakacağız. Bu tarz hata kontrollerini projelerimizde yapmazsak neler olabileceği hakkında konuşacağız ve bir örnekle konuyu tamamlayacağız. Öncelikle hata projenin çalışma zamanında(runtime) ortaya

Read More

JSP Directives – İnclude – Taglib

Bilal Koçoğlu/ Ocak 22, 2019/ JSP

JSP Directive Elements(include – taglib) Merhaba arkadaşlar, bir önceki derste directive elementlerinin ne işe yaradıklarından, genel syntax’tan ve page directive’inden bahsetmiştik. Bu derste ise JSP’de bulunan diğer directive elementlerinden, yani include ve taglib’den bahsedeceğiz. Bu konular ile ilgili

Read More

JSP Directive Elements – Page

Bilal Koçoğlu/ Ocak 15, 2019/ JSP

Directive Elements JSP Directive’leri, web kapsayıcısının bir JSP sayfasını ilgili servislere nasıl çevireceğimizi söyleyen mesajlardır. Örnek olarak JSP sayfamızı bir hata sayfasına çevirmek istersek bunun için birazdan çeşitlerini göreceğimiz directive elementlerinden birini kullanarak gerçekleştirebiliriz. Üç tip directive elementi

Read More

JSP Session – PageContext

Bilal Koçoğlu/ Ocak 6, 2019/ JSP

JSP Implicit Objects(session – pageContext) Merhaba arkadaşlar önceki derslerimizde JSP Implicit Object(örtülü nesne) konusuna giriş yapmış, daha sonra out – request – response – config – application nesnelerini incelemiştik. Bu dersimizde ise diğer implicit nesnelerden olan session ve pageContext

Read More

JSP Örtülü Nesneler

Bilal Koçoğlu/ Aralık 27, 2018/ JSP

JSP Örtülü(Implicit) Nesneler JSP’de 9 adet örtülü nesne bulunur. Bu örtülü(implicit) nesnelerden kasıt, JSP sayfasında default olarak tanımlı nesnelere verilmiş özel isimlerdir. Bu nesneleri tek tek inceleyip nasıl kullanıldıklarını göreceğiz. Önce tüm bu nesneleri kısaca tanıyalım. out ->

Read More