Tag Archives: JSP Dersleri Türkçe

JSP Expression Language

Bilal Koçoğlu/ Mart 3, 2019/ JSP

JSP Expression Language(EL) Expression language ifadesi türkçeye ifade dili olarak çevrilebilir. EL, Java Bean bileşenlerinde depolanan verilerin ve session, request, application vb. diğer nesnelerin erişilebilirliğini kolaylaştırır. EL’de birçok implicit object(örtülü nesne) ve operatör bulunmaktadır. Implicit object ifadesine yabancı

Read More

JSP Action Tags – Bean

Bilal Koçoğlu/ Şubat 23, 2019/ JSP

JSP Action Tags(Bean) Merhaba arkadaşlar bean etiketlerinin kullanımına başlamadan önce bean sınıfları nedir, nerelerde, nasıl kullanabiliriz bunlardan bahsetmek istiyorum. Önceklikle bir bean sınıfında bulunması gereken özellikleri sıralayalım. Parametre almayan(no args) bir yapıcı methoda(constructor) sahip olmalıdır. Serializable arabirimizi uygulamalıdır.

Read More

JSP Action Tags – jsp:include

Bilal Koçoğlu/ Şubat 15, 2019/ JSP

JSP Action Tags (jsp:include) The jsp:include tag can be used to include static as well as dynamic pages.Merhaba, bir önceki dersimizde genel olarak JSP’deki action etiketlerinin özelliklerinden ve çeşitlerinden bahsetmiş ve forward etiketini incelemiştik. Bu yazıda ise include

Read More

JSP Action Tags

Bilal Koçoğlu/ Şubat 5, 2019/ JSP

JSP Action Tags Action etiketlerinin her biri, özel bir görevi yerine getirmek için oluşturulmuştur. JSP‘de birçok action etiketi bulunmaktadır. Tüm etiketlerin görevini genel olarak ifade etmek gerekirse, sayfalar arasındaki akışı kontrol etmek ve Java Bean kullanmak için kullanılır

Read More

JSP Exception Handling

Bilal Koçoğlu/ Ocak 30, 2019/ JSP

JSP Exception Handling(Hata İşleme) Merhaba arkadaşlar. Bu derste jsp sayfalarında oluşabilecek bir hatanın nasıl yakalanıp işlenebileceğine bakacağız. Bu tarz hata kontrollerini projelerimizde yapmazsak neler olabileceği hakkında konuşacağız ve bir örnekle konuyu tamamlayacağız. Öncelikle hata projenin çalışma zamanında(runtime) ortaya

Read More

JSP Directive Elements – Page

Bilal Koçoğlu/ Ocak 15, 2019/ JSP

Directive Elements JSP Directive’leri, web kapsayıcısının bir JSP sayfasını ilgili servislere nasıl çevireceğimizi söyleyen mesajlardır. Örnek olarak JSP sayfamızı bir hata sayfasına çevirmek istersek bunun için birazdan çeşitlerini göreceğimiz directive elementlerinden birini kullanarak gerçekleştirebiliriz. Üç tip directive elementi

Read More

JSP Page – Exception

Bilal Koçoğlu/ Ocak 8, 2019/ JSP

JSP Implicit Objects(Page – Exception) Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde yazıda son örtülü nesne(imlicit object)lerimiz olan page ve exception’ı inceleyeceğiz. Bu iki nesne konu olarak diğerlerinden daha kısa olduğundan son olarak daha öncekilerle beraber incelediğimiz tüm nesnelerin kısa bir

Read More

JSP Session – PageContext

Bilal Koçoğlu/ Ocak 6, 2019/ JSP

JSP Implicit Objects(session – pageContext) Merhaba arkadaşlar önceki derslerimizde JSP Implicit Object(örtülü nesne) konusuna giriş yapmış, daha sonra out – request – response – config – application nesnelerini incelemiştik. Bu dersimizde ise diğer implicit nesnelerden olan session ve pageContext

Read More

JSP response – config – application

Bilal Koçoğlu/ Ocak 1, 2019/ JSP

JSP Implicit Objects(response-config-application) Merhaba arkadaşlar bir önceki dersimizde JSP’deki implicit(örtülü) nesnelere giriş yapmış, aynı zamanda out ve response nesnelerini örnek üzerinde incelemiştik. Bu dersimizde ise diğer implicit nesnelerden olan response – config ve application ile devam edeceğiz. Daha önce de

Read More

JSP Örtülü Nesneler

Bilal Koçoğlu/ Aralık 27, 2018/ JSP

JSP Örtülü(Implicit) Nesneler JSP’de 9 adet örtülü nesne bulunur. Bu örtülü(implicit) nesnelerden kasıt, JSP sayfasında default olarak tanımlı nesnelere verilmiş özel isimlerdir. Bu nesneleri tek tek inceleyip nasıl kullanıldıklarını göreceğiz. Önce tüm bu nesneleri kısaca tanıyalım. out ->

Read More