Tag Archives: JavaEE Tutorial

JSP Expression Language

Bilal Koçoğlu/ Mart 3, 2019/ JSP

JSP Expression Language(EL) Expression language ifadesi türkçeye ifade dili olarak çevrilebilir. EL, Java Bean bileşenlerinde depolanan verilerin ve session, request, application vb. diğer nesnelerin erişilebilirliğini kolaylaştırır. EL’de birçok implicit object(örtülü nesne) ve operatör bulunmaktadır. Implicit object ifadesine yabancı

Read More

JSP Action Tags

Bilal Koçoğlu/ Şubat 5, 2019/ JSP

JSP Action Tags Action etiketlerinin her biri, özel bir görevi yerine getirmek için oluşturulmuştur. JSP‘de birçok action etiketi bulunmaktadır. Tüm etiketlerin görevini genel olarak ifade etmek gerekirse, sayfalar arasındaki akışı kontrol etmek ve Java Bean kullanmak için kullanılır

Read More

Apache Tomcat

Bilal Koçoğlu/ Nisan 1, 2018/ Java

Apache Tomcat Nedir ? Genellikle Tomcat Server olarak anılan Apache Tomcat yazılımı, Java Servlet, JSP(Java Server Pages), Java programlama dili ve Java WebSocket gibi JavaEE teknolojilerinin açık kaynak kodlu bir uygulamasıdır ve Java kodunun çalışabileceği bir HTTP web

Read More

JavaEE Teknolojileri ve İzlenecek Yol

Bilal Koçoğlu/ Nisan 1, 2018/ Java

Bu uzun serüvenin başında bazı ufak detayları açıklamak adına size izleyeceğimiz yoldan,  kullanacağımız teknolojilerden, tercih edebileceğimiz IDE’lerden ve konseptimizden bahsetmek isterim. JavaEE Teknolojileri ve İzlenecek Yol sırasıyla Maven, Servlet, JSP, Struts, Hibernate, Spring ve Desing Patern konularını ele alacağız.

Read More