Bilal Koçoğlu/ Nisan 1, 2018/ Servlet

Arkadaşlar bu derste ServletRequest ve ServletDispacher konularını inceleyeceğiz. Bu kavramları açıklamak gerekirse jsp sayfasında oluşturduğumuz form ile kullanıcıdan bilgiler alıp bu bilgilere servlette nasıl ulaştığımıza ve nasıl işleyebileceğimize bakacağız. Sonrasında ise RequestDispacher arabirimini inceleyerek requesti nasıl başka sayfalara yönlendirebileceğimizi inceleyeceğiz.

ServletRequest Arayüzü(interface)

ServletRequest nesnesi, içerik türü(content-type), içerik uzunluğu(content-length), parametre isimleri ve değerleri, başlık bilgileri, özellikler gibi Servlet’e istemci istek bilgilerini sunmak için kullanılır. ServletRequest arabiriminin sık kullanılan methodları;

 • public String getParameter(String name) : Parametre adına göre istenilen parametrenin değerini döndürür.
 • public String[] getParameterValues(String name) : Verilen parametre adının tüm değerlerini içeren bir String dizisi döndürür. Genelde çoktan seçmeli bir liste kutusunun değerlerini almak için kullanılır.
 • util.Enumeration getParameterNames() : Tüm parametre isimleri bir Enumeration nesnesi olarak döndürülür.
 • public int getContentLength() : Request(istek)in varlık verilerinin uzunluğunu döndürür. Eğer bilinmiyorsa -1 değerini döndürür.
 • public String getCharacterEncoding() : Bu isteğin girişi için karakter kümesi kodlamasını döndürür.
 • public String getContentType() : İsteğin veri kümesinin internet data tipini döndürür. Bilinmiyorsa NULL olarak return eder.
 • public ServletInputStream getInputStream() throws IOException : Request’in body(içerik) kısmındaki ikili verileri okumak için bir ServletInputStream nesnesi döndürür.
 • public abstract String getServerName() : İsteği alan sunucunun ana makine adını döndürür.
 • public int getServerPort() : Bu isteğin alındığı bağlantı noktasının döndürür.

Şimdi bir örnekle bu methodları kavrayalım.

pom.xml

 

ServletExample.java

 

web.xml

 

Sonraki derslerimizde birçok form işlemi yaparak bu konu pekiştirilecektir.

RequestDispacher Arayüzü(interface)

RequestDispacher arabirimi isteği html, servlet veya jsp olabilecek başka bir kaynağa gönderme olanağı sağlar. Bu arabirim aynı zamanda başka bir kaynağın içeriğini de içerecek şekilde kullanılabilir. Bu olaya servletlerin işbirliği diyebiliriz. RequestDispatcher arabiriminin iki tane tanımlanmış methodu vardır;

 • public void forward(ServletRequest req, ServletResponse res) throws ServletException, java.io.IOException : Sunucuda bir servletten bir isteği başka bir kaynağa (servlet, JSP dosyası veya HTML dosyası) iletir.
 • public void include(ServletRequest req, ServletResponse res) throws ServletException, java.io.IOException : Response’da bir kaynağın içeriğini (servlet, JSP sayfası veya HTML dosyası) içerir.

"<yoastmark

"<yoastmark

Yine bir örnekle konuyu pekiştirmekte fayda var arkadaşlar. Örneğimizde bir log-in işlemi yaptıralım. Kullanıcı doğru kullanıcı adı ve şifreyi girdiğinde farklı bir sayfaya yönlendirilsin, yanlış girdiğinde ise ekranda hata mesajı gösterilsin. Proje paket yapısını inceleyerek başlayalım;

Dosya Yapısı

"<yoastmark

pom.xml

index.jsp

 

Login.java

 

WelcomeServlet.java

 

Bu örnekle dersi bitiriyoruz arkadaşlar, bir sonraki dersimizde farklı şekillerde sayfalar arası geçiş yapacağız. Soru ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın 🙂

Share this Post

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*