Bilal Koçoğlu/ Nisan 1, 2018/ Servlet

ServletContext

ServletContext nesnesi, projeyi dağıtırken web kapsayıcısı tarafından oluşturulur. Bu nesne yapılandırma bilgilerini web.xml sayfasından alarak kullanır. Web uygulaması başına yalnızca bir tane ServletContext nesnesi vardır.(ServletConfigten farklı olarak) Birçok servlete herhangi bir bilgi paylaşılırsa, web.xml dosyasından <context-param> öğesini kullanarak sunmak daha iyidir.

Bu şekilde tüm servletlerle paylaşılacak bilginin bakımı ve güncellenmesi daha kolay olacaktır. Bu bilgileri web.xml dosyasından sağlıyoruz, bu nedenle bilgi değiştirilirse servleti değiştirmemiz gerekmez. Yani kodun veri ile bağımlılığını ortadan kaldırmış oluruz. Böylece bakım problemini ortadan kaldırırız. Tüm bunlar da bu arayüzü kullanmamız için yeterli bir dizi sebeptir.

ServetContext Arabiriminin(Interface) Kullanımı

  1. Context nesnesi, web kapsayıcısı ile servlet arasında bir arabirim sağlar.
  2. Context nesnesi, yapılandırma bilgilerini web.xml sayfasından alır.
  3. Contextnesnesi, web.xml dosyasındaki özelliği ayarlamak, almak veya kaldırmak için kullanılabilir.
  4. Contextnesnesi, uygulamalar arasında iletişimi sağlamak için kullanılabilir.

Yukarıda da görüleceği üzere web uygulaması her dağıtıldığında web sunucu içerisindeki container tarafından bir ServletContext nesnesi oluşturulur.

ServletContext Interface Yaygın Olarak Kullanılan Methodlar

  • public String getInitParameter(String name)  Belirtilen parametrenin değerini döndürür.
  • public Enumeration getInitParameterNames()  web.xml sayfasında tanımlanmış parametrelerin isimlerini Enumeration nesnesi olarak döndürür.
  • public void setAttribute(String name, Object object)  Verilen nesneyi uygulama kapsamına yerleştirir.
  • public Object getAttribute(String name)  Adı verilen parametrenin değerini döndürür.
  • public void removeAttribute(String name)  Belirtilen ada sahip özelliği servlet bağlamından kaldırır.

ServletContext nesnesini aşağıdaki gibi elde edebiliriz.

veya

Şimdi bir örnek ile konuyu pekiştirelim.

Dosya Yapısı

pom.xml

ContextExample.java

web.xml

index.jsp

Output

Arkadaşlar aldığınız hataları bize ulaştırarak kısa zamanda çözüme ulaştırabilirsiniz. Bunun dışında tavsiyeleriniz ve değinmemizi istediğiniz konuları da yorum veya mail yolu ile bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki dersimizde Session Tracking ve Cookie konusunu inceleyeceğiz.

İyi çalışmalar.

Share this Post

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*