HttpSessionListener ve HttpSessionEvent

Bilal Koçoğlu/ Aralık 5, 2018/ Servlet

HttpSessionListener ve HttpSessionEvent HttpSessionListener ve HttpSessionEvent konularını incelemeye başlamadan önce sizden ricam daha önceki derslerimizde değindiğimiz HttpSession başlıklı yazıyı ve HttpServletContext ve HttpServletContextListener başlıklı yazının ilk bölümünde anlattığımız event ve listener konularını incelemenizdir. Konumuza dönmek gerekirse, session nesnesinde

Read More

ServletContextEvent ve ServletContextListener

Bilal Koçoğlu/ Kasım 29, 2018/ Servlet

Event and Listener in Servlet ServletContextEvent ve ServletContextListener kavramlarına geçmeden önce “Event Nedir ?” ve “Listener Nedir?” sorularının cevaplarını vererek başlayalım. Event kavramı, temelde bir şeylerin ortaya çıkışıdır. Nesnenin durumunda olan değişiklikler event olarak tanımlanabilir. Bu tanımı örneklerle daha

Read More

HttpSession in Servlet

Bilal Koçoğlu/ Kasım 26, 2018/ Servlet

HttpSession in Servlet HttpSession in Servlet hakkında , session tracking‘in son yöntemi olan HTTP Session’u birlikte inceleyip bir örnekle konuyu pekiştireceğiz. Sizlere tavsiyem bu önemli tekniği burada yaptığımız örnek dışında da kendinize özgü örnekler yapmanızdır. Öncelikle HttpSession’un bir

Read More

URL Rewriting in Servlet

Bilal Koçoğlu/ Kasım 16, 2018/ Servlet

URL Rewriting URL Rewriting, Öncelikle tekrar merhaba arkadaşlar. Bu derste session tracking yöntemlerinden bir diğeri olan URL Rewriting ile devam ediyoruz. Türkçe bir karşılık olarak URL’in yeniden yazılması denebilir. Daha da basit basit bir anlatımla bu yöntemde oturum

Read More

Hidden Form Field

Bilal Koçoğlu/ Kasım 15, 2018/ Servlet

Hidden Form Field (Gizli Form Alanı) Bu yazımızda daha önceden Cookies ile giriş yapmış olduğumuz session tracking konusuna diğer yöntemlerle devam edeceğiz. Session tracking in ne olduğunu ve neden ihtiyaç duyduğumuzu bir önceki derste detaylı bir şekilde açıklamıştık.

Read More

Session Tracking ve Cookie

Bilal Koçoğlu/ Ağustos 16, 2018/ Servlet

Session Tracking ve Cookie(Oturum Takibi ve Çerezler)     Session Tracking ve Cookie başlığı altında Session, Tracking ve Cookie terimlerini ayrı ayrı inceleyeceğiz. Oturum(session) sadece belirli bir zaman aralığı anlamına gelir. Oturum izleme (session tracking) kullanıcının durumunu(verilerini) korumanın bir

Read More

ServletContext

Bilal Koçoğlu/ Nisan 1, 2018/ Servlet

ServletContext ServletContext nesnesi, projeyi dağıtırken web kapsayıcısı tarafından oluşturulur. Bu nesne yapılandırma bilgilerini web.xml sayfasından alarak kullanır. Web uygulaması başına yalnızca bir tane ServletContext nesnesi vardır.(ServletConfig’ten farklı olarak) Birçok servlete herhangi bir bilgi paylaşılırsa, web.xml dosyasından <context-param> öğesini kullanarak sunmak daha iyidir. Bu

Read More

ServletConfig

Bilal Koçoğlu/ Nisan 1, 2018/ Servlet

ServletConfig    ServletConfig nesnesi,  her servlet için web kapsayıcısı tarafından oluşturulur. Bu nesne web.xml dosyasından yapılandırma bilgilerini alıp, kullanmak için kullanılabilir. Yapılandırma bilgileri web.xml dosyasında değiştirilirse servleti değiştirmemiz gerekmez. Dolayısıyla içerik zaman zaman değiştirilse bile web uygulamasını yönetmek daha

Read More

SendRedirect in Servlet

Bilal Koçoğlu/ Nisan 1, 2018/ Servlet

SendRedirect in Servlet   HttpServletResponse arayüzünün SendRedirect methodu, yanıtı başka bir kaynağa yönlendirmek için kullanılabilir; bu yönlendirme herhangi bir servlet, jsp veya html dosyası olabilir. Göreceli ve mutlak URL’i kabul eder. Başka bir istek yapmak için tarayıcının url çubuğunu kullandığı için istemci

Read More

ServletRequest ve ServletDispacher

Bilal Koçoğlu/ Nisan 1, 2018/ Servlet

Arkadaşlar bu derste ServletRequest ve ServletDispacher konularını inceleyeceğiz. Bu kavramları açıklamak gerekirse jsp sayfasında oluşturduğumuz form ile kullanıcıdan bilgiler alıp bu bilgilere servlette nasıl ulaştığımıza ve nasıl işleyebileceğimize bakacağız. Sonrasında ise RequestDispacher arabirimini inceleyerek requesti nasıl başka sayfalara yönlendirebileceğimizi inceleyeceğiz.

Read More