Bilal Koçoğlu/ Mart 24, 2019/ JSP

JSTL(Java Standard Tag Library)
Function Tags

Merhaba arkadaşlar, bir önceki dersimizde JSTL’in ne olduğundan ve içinde barındırdığı etiketlerin kategorilerinden bahsedip core etiketlerini incelemiştik. Şimdi ise bu kategorilerden bir diğeri olan function etiketlerini inceleyip nasıl kullanıldıklarını beraber öğreneceğiz.

JSTL’de birçoğu string ifadeleri işlemek için kullanılan bir takım etiketler mevcuttur. Biz bu etiketleri functions kategorisi altında inceliyoruz. JSP sayfamıza bu etiketleri dahil edebilmek için;

<%@ taglib uri=“http://java.sun.com/jsp/jstl/functions” prefix=“fn” %>

kod satırını kullanmamız gerekiyor. Aynı zamanda projemizde maven kullanıyorsak

bağımlılığını (dependency) eklememiz gerekir. Gradle kullanan arkadaşlar ise aşağıdaki kod satırını eklemelidir.

compile group: ‘javax.servlet’, name: ‘jstl’, version: ‘1.2’

Önce function etiketlerini toplu olarak inceleyip ne işe yaradıklarına bakalım. Ardından hepsini tek tek kod üzerinde görelim.

Function Tags(JSTL Function Etiketleri)

 • fn:contains() : İki adet string parametre alır. Bu aldığı parametrelerden ilkinin içinde ikinci olarak verdiğimiz parametrenin olup olmadığına bakar. Eğer varsa true, yoksa false değer döndürür. Bu string arama işlemini büyük-küçük harfe duyarlı olarak gerçekleştirir. Yani ilk parametre olarak “MERHABA” verip, ikinci parametreyi “merhaba” verirseniz geriye false dönecektir.
 • fn:containsIgnoreCase() : contains etiketi ile aynı parametreleri alır ve aynı işi yapar. Aralarındaki tek fark contains etiketi büyük-küçük harf duyarlı iken containsIgnoreCase etiketinde büyük küçük harf duyarlılığı yoktur. Az önce verdiğimiz örnekteki gibi “MERHABA” ve “merhaba” parametrelerini verirseniz bu sefer true değer dönecektir.
 • fn:endsWith() : Method iki parametre alır ve boolean tipinde dönüş sağlar. İlk verdiğimiz parametrenin, ikinci verdiğimiz parametre ile bitip bitmediğini kontrol eder. Bitiyorsa true, bitmiyorsa false değer döndürür. Örneğin, ilk parametreyi “merhaba”, ikinci parametreyi “aba” verdiğinizde geriye true dönecektir.
 • fn:escapeXml() : Method bir tane string parametre alır ve geriye String değer döndürür. Eğer parametre olarak verdiğimiz ifade için de herhangi bir xml etiketi varsa, doğrudan yardırmaya çalıştığımızda JSP bunu görmeyecektir. escapeXml methodunu kullanarak yazdırırsak string içinde bulunan xml etiketi de ekrana basılacaktır.
 • fn:indexOf() : Method iki tane String parametre alır ve geriye int tipinde bir değer döndürür. Verdiğimiz ilk parametenin içinde ikinci olarak verdiğimiz parametreyi arar. Eğer bulursa aradığımız stringin kaçıncı indiste başladığını döndürür. Bulamazsa -1 döner.
 • fn:trim() : Method bir adet string parametre alır ve aldığı parametre içindeki boşluk karakterlerini siler.
 • fn:startsWith() : Method iki adet parametre alır ve geriye boolean bir değer döndürür. Verdiğimiz ilk parametrenin, ikinci olarak verdiğimiz parametre ile başlayıp başlamadığını kontrol eder. Başlıyorsa true, başlamıyorsa false değeri döner.
 • fn:split() : Method iki adet string parametre alır. Ardından ilk parametreyi, ikinci verdiğimiz parametreye göre parçalayarak bir liste oluşturur ve bunu döndürür.
 • fn:join() : Method bir adet String listesi ve String olmak üzere iki parametre alır. Listenin her elemanı arasına ikinci verdiğimiz parametredeki stringi yerleştirerek bir string ifade oluşturur ve bunu döndürür.
 • fn:toLowerCase() : Method parametre olarak tek bir string ifade alır ve tüm harfleri küçültüp geri döndürür.
 • fn:toUpperCase() : Method parametre olarak tek bir string ifade alır ve tüm harflerini büyüterek geri döndürür.
 • fn:substring() : Method bir string ifade, int cinsinden başlangıç indisi ve yine int cinsinden bitiş indisi olmak üzere üç adet parametre alır. İlk verdiğimiz parametreyi diğer başlangıç ve bitiş parametrelerine göre kırparak ortaya çıkan string ifadeyi döndürür.
 • fn:substringAfter() : Method iki adet string parametre alır. İlk olarak ikinci parametre olarak verdiğimiz string ifadenin, ilkinin içinde olup olmadığına bakar. Eğer yoksa geriye boş bir string döndürür. Varsa o o ifade ve öncekileri çıkartarak ortaya çıkan stringi döndürür.
 • fn:substringBefore() : Method iki adet string parametre alır. İlk olarak ikinci parametre olarak verdiğimiz string ifadenin, ilkinin içinde olup olmadığına bakar. Eğer yoksa geriye boş bir string döndürür. Varsa o o ifade ve sonrakileri çıkartarak ortaya çıkan stringi döndürür.
 • fn:length() : Method parametre olarak tek bir string ifade alır ve uzunluğunu int cinsinden döndürür.

Şimdi toplu bir örnekle tüm bu methodları görelim.

index.jsp

Son olarak nasıl çıktılar almamız gerektiğini görelim.

JSTL – Functions

JSTL - Functions

JSTL – Functions

JSTL - Functions

JSTL – Functions

Soru ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi çalışmalar dilerim.

Share this Post

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*