Bilal Koçoğlu/ Mart 30, 2019/ JSP

JSTL(Java Standart Tag Library)
Formatting Tags

Merhaba, önceki JSTL derslerimizde JSTL’in ne olduğundan, core ve function etiketlerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde ise formatting etiketlerinin neler olduğunu nasıl kullanıldıklarını inceleyeceğiz.

Öncelikle JSP sayfanıza JSTL Formatting etiketlerini dahil etmek için;

<%@ taglib uri=“http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt” prefix=“fmt”  %>

kod satırını sayfaya eklememiz gerekiyor. Tabi aynı zamanda pom.xml sayfasına aşağıdaki bağımlılığı eklemelisiniz.

JSTL Formatting etiketleri temel olarak mesajları, sayıları ve tarihleri belli şekillerde formatlamak için aşağıda belirttiğim methodlar sayesinde destek sağlar.

Formatting Tags

  • fmt:parseNumber : Ondalıklı sayıları virgülsüz hale çevirir. Kullanımı aşağıdaki örneklerde gösterilmiştir.
  • fmt:timeZone : Zaman formatlama işleni parametre olarak aldığı zaman dilimine göre gerçekleştirir. Aşağıdaki örnekte zaman dilimleri ve dönüştürmeler gösterilmiştir.
  • fmt:formatNumber : Parametre olarak aldığı type, maxIntegerDigits, pattern gibi değerlere göre verilen int değeri istenilen formata sokar.
  • fmt:parseDate : Verilen patterne göre tarihi dönüştürme işlemi yapar.
  • fmt:bundle : Bir java sınıfında tanımlanan anahtar-değer(key-value) çiftlerini jsp içinde kullanmamızı sağlar. basename parametresine kullanmak istediğimiz yapının static bir şekilde tanımlandığı sınıfın adını, prefix parametresinde ise key değerlerini veriyoruz.
  • fmt:setTimeZone : Saat dilimi bir değişken içinde saklanmak istendiği zaman kullanılır.
  • fmt:setBundle : Bundle etiketi ile kullanılan anahtar-değer çiftleri bir değişkende saklanmak istendiğinde kullanılır.
  • fmt:message : setBundle etiketi ile bir değişken içinde tutulan anahtar-değer çiftlerinden biri çağırılmak istendiğinde kullanılır. parametre olarak bundle adı(setBundle ile çiftleri sakladığımız değişkenin adı) ve anahtar adı verildiğinde o bundle içinde istenilen keye ait değeri döndürür.
  • fmt:formatDate : value parametresi ile aldığı date tipindeki değeri, type parametresinde belirttiğimiz özelliğe göre formatlar. Aşağıda detaylı örneği verilmiştir.

Şimdi bu etiketlerden bazılarının nasıl kullanıldığını kod üzerinde inceleyelim ve ekran çıktılarına bakalım.

formattingTags.jsp

Ekran çıktıları ise şu şekildedir;

JSTL Formatting

JSTL Formatting

JSTL Formatting

JSTL Formatting

JSTL Formatting

JSTL Formatting

Soru ve görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. İyi günler dilerim.

Share this Post

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*