Bilal Koçoğlu/ Ocak 8, 2019/ JSP

JSP Implicit Objects
(Page – Exception)

Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde yazıda son örtülü nesne(imlicit object)lerimiz olan page ve exception’ı inceleyeceğiz. Bu iki nesne konu olarak diğerlerinden daha kısa olduğundan son olarak daha öncekilerle beraber incelediğimiz tüm nesnelerin kısa bir açıklamasını tekrarlayacağız.

İki nesnenin da yapılabilecek karmaşık bir örneği bulunmadığından syntaxından bahsedip geçeceğiz. JSP teknolojisinin konu sonunda yapacağımız daha büyük ve karmaşık örnekte bu nesneleri tekrar kullanacağımızı zaten önceden de belirtmiştim. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan konumuza dönelim.

1- page

JSP’de page nesnesi, diğer implicit nesnelerin aksine özel olarak bir classı temsil etmez. Java’daki tüm nesnelerin extends ettiği Object classını temsil eder. Bu nesne web kapsayıcısı tarafından her jsp sayfası için şu şekilde oluşturulur;

Object page=this;

Bu yüzden bizim bu nesneyi kullanmak için herhangi bir tanımlama yapmamıza gerek yoktur. Kullanım şekline değinecek olursak;

<% (HttpServlet)page.log(“message”); %>

veya

<% this.log(“message”); %>

gibi kullanımları mevcuttur.

2- exception

JSP’de exception örtülü nesnesi java.lang.Throwable sınıfından türetilmiş bir nesnedir. Bu nesne hata sayfalarında hatayı yazdırmak için kullanılır. Peki ya hata sayfası nedir ve nasıl tanımlanır ? Bu directive elements başlığı altında detaylıca inceleyeceğimiz bir konu fakat şuan exception nesnesinin anlaşılması bakımından buraya bir örneğini bırakacağız.

error.jsp

Görüldüğü üzere burada farklı bir yerde oluşmuş bir hatayı yazdırdık. Bu uygulamamızın devamlılığı açısından önemli bir konu. Çünkü herhangi bir yanlış girdi ile oluşabilecek hatada uygulamamızın çökmesini istemeyiz. Daha doğrusu oluşabilecek hataların sürekli kontrolümüzde olmasını isteriz. Bu yüzden projemizde genel olarak bir error sayfası tanımlayıp, hata alınması durumunda kullanıcıyı bu sayfaya yönlendirerek bizim istediğimiz mesajların gösterilmesini sağlayabiliriz.

Özet

Exception nesnesiyle birlikte implicit nesnelerin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Son kez incelediğimiz tüm nesneleri burada görelim;

  • out  : JspWriter
  • request : HttpServletRequest
  • response : HttpServletResponse
  • config : ServletConfig
  • application : ServletContext
  • session : HttpSession
  • pageContext : PageContext
  • page : Object
  • exception : Throwable

Bir sonraki konumuz directive elementleri. Sorularınızı ve görüşlerinizi bizimle paylaşırsanız memnun oluruz. İyi çalışmalar dilerim.

Share this Post

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*