Bilal Koçoğlu/ Şubat 5, 2019/ JSP

JSP Action Tags

Action etiketlerinin her biri, özel bir görevi yerine getirmek için oluşturulmuştur. JSP‘de birçok action etiketi bulunmaktadır. Tüm etiketlerin görevini genel olarak ifade etmek gerekirse, sayfalar arasındaki akışı kontrol etmek ve Java Bean kullanmak için kullanılır diyebiliriz. Öncelikle tüm Jsp action tag’larını görüp kısa bir şekilde açıklayalım. Devamında özel olarak üzerlerinde durup örneklerle göreceğiz.

  • jsp:forward = Request ve response’ları farklı bir kaynağa iletmek için kullanılır.
  • jsp:include = Farklı kaynakları jsp sayfası içinde include etmek için kullanılır. (include işleminin tam olarak kullanım amacını konunun detaylarında göreceğiz.)
  • jsp:useBean = Bean nesnesi oluşturmak veya var olan bir bean nesnesini bulmak için kullanılır.
  • jsp:setProperty = Bean nesnesindeki alanlara(property) değer atamak için kullanılır.
  • jsp:getProperty = Bean nesnesindeki alanları(property) değerleri çağırmak için kullanılır.
  • jsp:plugin = Applet gibi başka bileşenleri eklemek için kullanılır.
  • jsp:param = Parametre değerlerini ayarlamak için kullanılır.
  • jsp:fallback = Log tutmak için kullanılabilir.

Şimdi ise tüm bu action etiketlerini tek tek inceleyelim ve küçük örnekler yaparak nerelerde nasıl kullanabileceğimiz hakkında bahsedelim.

jsp:forward

jsp:forward action etiketi, bir requesti herhangi bir html veya jsp gibi başka bir kaynağa iletmek için kullanılır. Bu etiket sayesinde isteğe parametreler ekleyebiliriz. Şimdi parametreli ve parametresiz şekilde syntaxı inceleyelim.

<jsp:forward page=”url” />

Parametresiz syntax

<jsp:forward page=”url”>

<jsp:param name=”parametreAdi” value=”parametreDegeri” />

</jsp:forward>

Parametreli syntax

Şimdi küçük bir örnek ile nasıl çalıştığını görelim.

index.jsp
print-date.jsp

Bu etiketi herhangi bir kontrol yapıp bunun sonucuna göre kullanıcıyı farklı sayfalara yönlendirmek istediğimizde kullanabiliriz. Biz örneğimizde parametre olarak statik(sabit) bir değer gönderdik ancak eğer istersek bir method çalıştırıp onun sonucunu da gönderebilirdik.

Böylece action etiketlerinden forward ve param’ı inceledik. Bir sonraki derste include etiketini inceleyeceğiz. Yaptığınız örneklerde hatalarla karşılaşabilirsiniz, pes etmeyin. Öğrenmenin en kolay yolu hataların üzerine gitmektir. Herkese iyi çalışmalar dilerim.

Share this Post

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*