Bilal Koçoğlu/ Şubat 15, 2019/ JSP

JSP Action Tags

(jsp:include)

The jsp:include tag can be used to include static as well as dynamic pages.Merhaba, bir önceki dersimizde genel olarak JSP’deki action etiketlerinin özelliklerinden ve çeşitlerinden bahsetmiş ve forward etiketini incelemiştik. Bu yazıda ise include etiketini inceleyeceğiz.

jsp:include etiketi jsp, servlet, html, css gibi kaynakları sayfaya dahil etmek için kullanılır. Dinamik olmasını istediğimiz sayfalar için forward etiketinden daha kullanışlıdır. Bahsettiğimiz statik kaynaklar dışında isteğe göre daha dinamik kaynakları da sayfaya dahil etmek için kullanabiliriz. Örnek kodları incelediğimizde konu daha net anlaşılacaktır.

jsp:include etiketinin bize sağladığı en büyük avantaj yazdığımız kodların yeniden kullanılabilirliğine yardımcı olur. Bunu nasıl yaptığını ufak bir örnekle açıklamak gerekirse; kullanıcıya gelen mesajların tutulacağı bir component tasarladık ve bu componentin birkaç sayfada gösterilmesini istiyoruz. Bu sorunu include etiketi sayesinde çözebiliriz.

Yukarıda verdiğim örnekten sonra sayfamızı takip eden arkadaşlar include action’ı ve directive arasındaki farkı merak etmiş olabilir. Sayfamızla yeni tanışan arkadaşlar için include directive konusuna buradan ulaşabilirler. İnclude directive ve action arasındaki farkları sıralamak gerekirse;

  • Jsp derslerinin ilk bölümlerinde de bahsettiğimiz üzere jsp sayfaları compile edilirken servletlere dönüştürülür. İnclude directive kullandığımızda sayfaya dahil ettiğimiz kaynak(resource include işlemi) zamana bağlı olarak gerçekleşir ve servlete compile anında dönüştürülür. İnclude action kullandığımızda ise bu işlem gelen requeste bağlı olduğundan compile anında hazırlanmaz. Biz dinamik-statik farketmeksizin her türlü kaynağı include action kullanarak sayfaya dahil edebiliriz. Fakat statik componentler için directive kullanmak performans açısından daha doğru bir tercih olacaktır.
  • Net bir madde olarak belirlemek gerekirse statik kaynaklar için directive, dinamik kaynaklar için ise action kullanmak daha iyidir.
  • Yine ilk açıklamaya bakarak çıkarabileceğimiz diğer bir fark; directive kullandığımızda oluşturulan servlet kaynağın kendisini içerir, action kullanıldığında ise include methodu çağrılır.

jsp:forward action etiketinde olduğu gibi include etiketinde de dahil etme işlemini parametreli veya parametresiz olarak gerçekleştirmek mümkün. İki tür syntaxı da inceleyelim.

<jsp:include page=”url veya expression bir ifade” />

parametresiz

<jsp:include page=”url veya expression bir ifade” >

<jsp:param name=”parametre adı” value=”parametre değeri”/>

</jsp:include>

parametreli

Şimdi örnek kod üzerinde anlattıklarımızı inceleyelim.

dosya yapısı
İnclude Action
İnclude Action
web.xml
header.html
print-date.jsp
index.jsp
Share this Post

Leave a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*