Category Archives: JSP

JSP Teknolojisinin detaylarını türkçe ve örnekler üzerinden inceleyebilirsiniz.

JSTL – Formatting

Bilal Koçoğlu/ Mart 30, 2019/ JSP

JSTL(Java Standart Tag Library) Formatting Tags Merhaba, önceki JSTL derslerimizde JSTL’in ne olduğundan, core ve function etiketlerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde ise formatting etiketlerinin neler olduğunu nasıl kullanıldıklarını inceleyeceğiz. Öncelikle JSP sayfanıza JSTL Formatting etiketlerini dahil etmek için; <%@ taglib uri=“http://java.sun.com/jsp/jstl/fmt” prefix=“fmt”  %>

Read More

JSTL – Functions

Bilal Koçoğlu/ Mart 24, 2019/ JSP

JSTL(Java Standard Tag Library) Function Tags Merhaba arkadaşlar, bir önceki dersimizde JSTL’in ne olduğundan ve içinde barındırdığı etiketlerin kategorilerinden bahsedip core etiketlerini incelemiştik. Şimdi ise bu kategorilerden bir diğeri olan function etiketlerini inceleyip nasıl kullanıldıklarını beraber öğreneceğiz. JSTL’de

Read More

JSTL Nedir ?

Bilal Koçoğlu/ Mart 13, 2019/ JSP

JSTL (JSP Standard Tag Library) Nedir ? JSTL Nedir ? JSTL(JSP Standart Tag Library), JSP projelerini geliştirmemizi kolaylaştıracak tagları içinde barındıran olmazsa olmaz bir kütüphanedir. Şimdi avantajlarından bahsedip, bu kütüphane içindeki çoğu etiketin nasıl kullanıldığını örnek kısa kodlar

Read More

JSP’de MVC Mimarisi

Bilal Koçoğlu/ Mart 6, 2019/ JSP

JSP’de MVC(Model-View-Controller) Mimarisi Merhaba arkadaşlar bu derste öğrendiğimiz teknolojileri kullanarak MVC(model-view-controller) mimarisine uygun bir web projesi nasıl olur, nelere dikkat etmemiz gerekir bunlardan bahsedeceğiz. Ardından örnekle konuyu pekiştireceğiz. Tabi hepsinden önce MVC yapısına göz atıp kavramamız önemli. Daha

Read More

JSP Expression Language

Bilal Koçoğlu/ Mart 3, 2019/ JSP

JSP Expression Language(EL) Expression language ifadesi türkçeye ifade dili olarak çevrilebilir. EL, Java Bean bileşenlerinde depolanan verilerin ve session, request, application vb. diğer nesnelerin erişilebilirliğini kolaylaştırır. EL’de birçok implicit object(örtülü nesne) ve operatör bulunmaktadır. Implicit object ifadesine yabancı

Read More

JSP Action Tags – Bean

Bilal Koçoğlu/ Şubat 23, 2019/ JSP

JSP Action Tags(Bean) Merhaba arkadaşlar bean etiketlerinin kullanımına başlamadan önce bean sınıfları nedir, nerelerde, nasıl kullanabiliriz bunlardan bahsetmek istiyorum. Önceklikle bir bean sınıfında bulunması gereken özellikleri sıralayalım. Parametre almayan(no args) bir yapıcı methoda(constructor) sahip olmalıdır. Serializable arabirimizi uygulamalıdır.

Read More

JSP Action Tags – jsp:include

Bilal Koçoğlu/ Şubat 15, 2019/ JSP

JSP Action Tags (jsp:include) The jsp:include tag can be used to include static as well as dynamic pages.Merhaba, bir önceki dersimizde genel olarak JSP’deki action etiketlerinin özelliklerinden ve çeşitlerinden bahsetmiş ve forward etiketini incelemiştik. Bu yazıda ise include

Read More

JSP Action Tags

Bilal Koçoğlu/ Şubat 5, 2019/ JSP

JSP Action Tags Action etiketlerinin her biri, özel bir görevi yerine getirmek için oluşturulmuştur. JSP‘de birçok action etiketi bulunmaktadır. Tüm etiketlerin görevini genel olarak ifade etmek gerekirse, sayfalar arasındaki akışı kontrol etmek ve Java Bean kullanmak için kullanılır

Read More

JSP Exception Handling

Bilal Koçoğlu/ Ocak 30, 2019/ JSP

JSP Exception Handling(Hata İşleme) Merhaba arkadaşlar. Bu derste jsp sayfalarında oluşabilecek bir hatanın nasıl yakalanıp işlenebileceğine bakacağız. Bu tarz hata kontrollerini projelerimizde yapmazsak neler olabileceği hakkında konuşacağız ve bir örnekle konuyu tamamlayacağız. Öncelikle hata projenin çalışma zamanında(runtime) ortaya

Read More

JSP Directives – İnclude – Taglib

Bilal Koçoğlu/ Ocak 22, 2019/ JSP

JSP Directive Elements(include – taglib) Merhaba arkadaşlar, bir önceki derste directive elementlerinin ne işe yaradıklarından, genel syntax’tan ve page directive’inden bahsetmiştik. Bu derste ise JSP’de bulunan diğer directive elementlerinden, yani include ve taglib’den bahsedeceğiz. Bu konular ile ilgili

Read More